W ostatni piątek Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek powołała swojego zastępcę. - Informuję, że z dn. 23 listopada 2018r. powołałam na stanowisko mojego zastępy Pana Ryszarda Macurę. Jestem przekonana, że jego kompetencje i doświadczenie w pracy samorządowej wpłyną pozytywnie na pracę Urzędu z korzyścią dla mieszkańców naszej gminy. Dziękuję Panu Burmistrzowi za przyjęcie mojej propozycji współpracy - podkreśla włodarz Trójwsi.Zastępca wójta został oficjalnie przedstawiony kierownikom referatów urzędu gminy oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych. Mianowanie wicewójta zbiegło się z jego urodzinami, co było powodem do dodatkowych życzeń.
Ryszard Macura pochodzi z Cieszyna, gdzie w minionej kadencji 2014-2018 piastował urząd burmistrza Cieszyna. Wcześniej zasiadał w Radzie Powiatu Cieszyńskiego w latach 2005-2006 oraz 2010-2014. Z wykształcenia prawnik, historyk i teolog z wykształcenia, Zawodowo był związany z oświatą jako nauczyciel i dyrektor. Prywatnie żonaty, ojciec dwóch synów.