5 lutego zmarła Teresa Łączyńska, zasłużona mieszkanka naszego miasta. Urodzona w 1929 roku w Łomży z Wisłą związana była od wczesnego dzieciństwa. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle, a następnie Wydziału Łączności Politechniki Wrocławskiej. Pracownik Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych, po przenosinach na Śląsk do emerytury pracownik Instytutu Systemów Sterowania w Katowicach. Po zakończeniu pracy zawodowej wróciła na stałe do Wisły.

Teresa Łaczyńska wypełniała swoje życie konkretną pracą na rzecz wiślańskiego środowiska, głównie poprzez działalność w reaktywowanym w roku 1980 Towarzystwie Miłośników Wisły. W latach 1996-2009 pełniła funkcję prezesa TMW, w którym dokumentowała historię i kulturę Wisły. Organizowała sesje naukowe, spotkania i wykłady, pracowała przy redakcji kolejnych tomów „Monografii Wisły”. Była inicjatorką organizowania imprez o charakterze rozrywkowo-towarzyskim, tzw. Wiślańskich Szpyrek. W roku 2003 za swoją działalność od Ministerstwa Kultury otrzymała Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, w roku 2006 została laureatką Nagrody Miasta Wisły w dziedzinie kultury i sztuki, którą nadaje Rada Miasta Wisły, a w roku 2009 otrzymała Laur Ziemi Cieszyńskiej "Srebrna Cieszynianka".

Pogrzeb zmarłej odbędzie się 9 lutego o godz. 14:00 w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Lipowej 7.