5 listopada 2019 r. w samo południe miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej drogi do Jasnowic, która obejmuje odcinek od ronda do dawnego przejścia granicznego.

Remont odcinka drogi DW 943 obejmował frezowanie nawierzchni oraz położenie w całości, czyli jednocześnie na całej szerokości drogi wysokiej jakości warstwy bitumicznej o grubości 12 cm. Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Otwarcie drogi miało uroczysty przebieg, dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Wójt Gminy Łucja Michałek podziękowała wszystkim, dzięki którym udało się sprawnie dokonać remontu newralgicznego odcinka, który jest wizytówką naszej gminy przy wjeździe do Polski. Obecny był także przewodniczący Sejmiku Śląskiego Jan Kawulok, Zastępca Wójta Gminy Istebna Ryszard Macura, Sołtys Istebnej Barbara Juroszek, radni gminy i pracownicy UG Istebna oraz przedstawiciele mediów.

Inwestora reprezentowali: Zbigniew Tabor - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz na­czel­nik Wy­dzia­łu Dróg ZDW w Katowi­cach Ryszard Rzepecki. Padły zapewnienia, że droga 943 będzie nadal remontowana na odcinkach, które tego wymagają.