Tradycyjnie jak co roku odbyła się X.edycja imprezy Siła Serca na ustrońskim rynku.