Po 23 latach nieobecności na mapę powrócił Posterunek Policji w Istebnej. 7 października odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia obiektu. Powstanie Posterunku Policji było odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy zgłaszali potrzebę reaktywacji posterunku w czasie prowadzonych przez policjantów konsultacji społecznych.
W uroczystościach uczestniczyli, m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda i Poseł na Sejm RP Kazimierz Matuszny. Wśród zaproszonych gości byli również Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pani Beata Białowąs, Zastępca Wójta Gminy Istebna Ryszard Macura. Stronę policyjną reprezentowali Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński i Dyrektor Biura Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Sławomir Litwin.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych samorządów, duchowieństwo, przedstawiciele mediów, kadra kierownicza cieszyńskiego garnizonu oraz mieszkańcy Istebnej. Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Bąk podkreślał, że to pierwszy w naszym garnizonie posterunek, który powstał po sygnałach płynących od władz samorządowych oraz lokalnej społeczności, a drugi wybudowany od podstaw, po Komisariacie Policji w Skoczowie obiekt, który został oddany do użytkowania policjantom cieszyńskiego garnizonu. Postulaty dotyczące budowy posterunku pojawiły się podczas konsultacji i debat społecznych, jakie odbywają się w naszym regionie.

Następnie odbyło się symboliczne przekazanie klucza kierownikowi posterunku, asp. szt. Marcinowi Sztwiertni i poświęcenie jednostki przez policyjnych kapelanów ks. Witolda Grzombę i ks. Marka Twardzika. Podczas wystąpień Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński wskazywali jak ważne jest inwestowanie w bezpieczeństwo publiczne. Odtwarzanie posterunków jest jednym z elementów uspołeczniania Policji, przywracania jej społeczności – przede wszystkim tej lokalnej, ułatwianie dostępu do Policji. Jest to obok programu „Dzielnicowy bliżej nas”, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komenda” jeden z kluczowych elementów budowania bezpieczeństwa publicznego i zaufania obywateli do organów Państwa. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pani Beata Białowąs podziękowała kierownictwu śląskiego garnizonu za modelową współpracę i zapewniła o wsparciu dla Policji oraz wspólnym poczuciu odpowiedzialności za poziom bezpieczeństwa mieszkańców województwa śląskiego – zarówno w dużych aglomeracjach, jak również w miejscowościach takich jak Gmina Istebna. Zastępca Wójta Gminy Istebna Ryszard Macura wyraził zadowolenie z tego, że po 23 latach Policja wraca do Istebnej i będzie miała tutaj swoją siedzibę. Zapewnił kierownika i załogę posterunku o swoim wsparciu i woli współpracy. Kierownik i policjanci Posterunku Policji w Istebnej usłyszeli życzenia zadowolenia z pracy w nowym obiekcie. Usłyszeli , też aby zawsze mieli na uwadze swoją służebną rolę wobec społeczeństwa, a swoje obowiązki realizowali sumiennie.