Chaos reklamowy w naszej przestrzeni publicznej jest obecny praktycznie w każdej miejscowości. Również w Wiśle, gdzie wiele reklam „wita” każdego wjeżdżającego kierowcę. Kilka lat temu temu jeden z mieszkańców, policzył ustawione reklamy przy głównej drodze od wjazdu od strony Ustronia do ronda na Oazie. Na tym odcinku naliczył różnych form reklamy w liczbie….250 szt. Jednak samorządowy w tej kadencji podjęli już konkretne działania, aby określić zasady, jakość i ilość stawianych reklam w mieście.

Ustawa krajobrazowa porządkuje problemy ładu przestrzennego. Niestety większość zawartych w niej rozwiązań – w tym te najbardziej istotne z perspektywy ochrony krajobrazu – jest nieobowiązkowa. Oznacza to, iż lokalny samorząd może je wprowadzać, ale nie musi.

Gmina Wisła podjęła działania związane z przyjęciem uchwały reklamowej, czyli „zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane".

- Jako jedna z niewielu Gmin w powiecie cieszyńskim pojęliśmy Uchwałę o przystąpieniu do opracowaniu całego regulaminu Uchwały krajobrazowej naszej miejscowości. Dziś przygotowywane są założenia  do opracowania całości dokumentacji, więc to wstępny etap. Ustroń wyraził chęć wspólnego opracowania  uchwały reklamowe  i rozpoczął z mani prace na zasadzie konsultacji. To kolejne przedsięwzięcie naszych miejscowości, pozwalające na opracowanie wspólnego rozwiązania. To bardzo satysfakcjonujące, że rozpoczynamy kolejne działanie oparte na współpracy a nie na rywalizacji. Odbyły się już pierwsze spotkania, na których  omawiane były metody współpracy w celu ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który opracuje komplet dokumentów pozwalających na właściwe przyjęcie jednolitej Uchwały. W tym roku możliwe jest ogłoszenie przetargu i zakończenie prac nad tym dokumentem. Myślę jednak, że obecna Rada ze względu na zakończenie kadencji już w październiku, nie zdoła przyjąć tej Uchwały - mówi Burmistrz Miasta Wisła Tomasz Bujok -  w moim odczuciu nie ma to jednak znaczenia, gdyż liczy się fakt zauważenia problemu, który na pewno zostanie przedstawiony następcom w celu jego rozwiązania, a praca na gotowych dokumentach ułatwia zakończenie sprawy  - dodaje.
Główne założenia uchwały reklamowej dotyczą nie tylko ograniczania ilości reklam ale wypracowania konkretnych i realnych instrumentów ochrony krajobrazu, takich jak: wskazywania miejsca ich lokalizacji oraz miejsc całkowitego zakazu ich umieszczania ze względu na ochronę  krajobrazu, ujednolicenia wszystkim reklam, tj. uporządkowania wyglądu reklam w centrum miasta i w obszarach, w których poruszają się turyści, znaczne ograniczenie ilości i jakości przekazywanych przez przedsiębiorców informacji a także ujednolicenie opłat za miejsca reklamowe. Założenia będą wiążące zarówno dla publicznych, jak i prywatnych nieruchomości.

Zgodnie z art. 37a ust. 9 znowelizowanej przez ustawę krajobrazową ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwała reklamowa określi także warunki i termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie tablic i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych.

- Zależy nam nie tylko na ujednoliceniu reklam ale także na opracowaniu całego systemu informacyjnego zawierającego podstawowe założenia dla przedsiębiorców czy osób pragnących umieścić reklamę. Chodzi o ujednolicenie założeń aby, np. banery nie były coraz większe, coraz bardziej jaskrawe, itd.  Nie chcemy ich wycofać ale rozwijać  system informacji kierunkowej.  Chcemy ograniczyć ich rozmiary w miejscach widokowych, by nie tylko turyści ale i mieszkańcy nadal cieszyli się naszymi walorami krajobrazowymi - wyjaśnia włodarz miasta -  Myślę, iż nie będzie większego problemu z uchwaleniem tej Uchwały. Wiślańscy przedsiębiorcy widzą problem, zwracają tylko uwagę na sprawiedliwość i transparentność założeń – informuje Tomasz Bujok.