W Wiśle toczą się prace przy  kilku ważnych inwestycjach między innymi przy Dworcu PKP Wisła Uzdrowisko. Modernizacja budynku dworca kolejowego będzie kosztować miasto 4 847 478,77 zł, a prace mają zakończyć się w dwu etapowo w 2018 i 2019 roku.
Na ostatniej konferencji prasowej burmistrz miasta Tomasz Bujok przekazał kilka informacji na temat przebiegu tego remontu.
- Prace rozbiórkowe dworca PKP powoli dobiegają końca. Termin wykonania całości zadania został wyznaczony do końca sierpnia br. i na razie nic nie zapowiada jego zmiany, chociaż pojawiło się wiele niespodzianek, które są na bieżąco rozwiązywane, np. niewłaściwa inwentaryzacja kabla energetycznego zasilającego obiekty PKP czy pojawianie się innych niezinwentaryzowanych sieci i instalacji  – mówi burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok –  mam jednak nadzieję, że wyznaczony   termin zostanie dotrzymany i już niedługo będziemy się cieszyć z obiektu, który będzie wizytówką miasta. Sierpniowy termin zakończenia realizacji inwestycji nie obejmuje części gastronomicznej obiektu. Mamy nadzieje, iż w lutym zostanie jednak wyłoniony najemna części gastronomicznej, który w szybkim tempie będzie dostosowywał pomieszczenia do własnych potrzeb. Zakres, którego zakończenie jest planowane na sierpień obejmuje część komunikacyjną z toaletami,  termomodernizację i  renowację obiektu z zewnątrz oraz główne roboty konstrukcyjne w środku obiektu. Część wykończeniowa we wnętrzu budynku będzie leżała po stronie najemcy ale myślę, iż zakończy się do następnego sezonu letniego  - dodaje włodarz Wisły.

Wcześniejsze artukuły na temat dworca kolejowego Rusza remont dworca PKP