14 grudnia Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach podpisał z konsorcjum firm M Silnice a. s. oraz IMB Podbeskidzie Sp. z o. o. umowę na przebudowę liczącego 5,1 km długości odcinka DW 941 w Wiśle. Droga ta od miejsca, gdzie kończy się obwodnica Ustronia do ronda na skrzyżowaniu z DW 942 (tzw. rondo na Oazie) będzie rozebrana i wybudowana od nowa. Kosz inwestycji wyniesie do 98,9 mln zł. Roboty rozpoczną się wiosną przyszłego roku i potrwają do 15 października roku 2021.

Jak wyjaśnia rzecznik ZDW Ryszard Pacer - Stara droga będzie rozebrana i wybudowana od nowa w najnowocześniejszej technologii. Do tego powstaną ścieżki rowerowe i wszystkie urządzenia infrastruktury drogowej mające zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Inwestycja będzie się wiązała ze sporymi utrudnieniami. Ruch będzie odbywał się wahadłowo. W miarę postępu robót organizacja ruchu będzie zmieniana. – Długo oczekiwaliśmy na ten remont i cieszę się, że w końcu to zadanie będzie realizowane. Zdaję sobie sprawę, że czekają nas spore utrudnienia, ale patrzę na to wszystko z optymizmem, ponieważ moje wcześniejsze doświadczenia przy modernizacji DW 942 są bardzo pozytywne. Inwestor, czyli ZDW oraz wykonawca współpracowali z naszym samorządem i konsultowali przebieg robót i na to liczę również tym razem. Ze swej strony obiecuję, że wszystkie informacje i komunikaty dotyczące wykonywanych robót będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie miasta – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

W ramach inwestycji wykonane będą m.in. następujące prace. W zakresie robót drogowych: przebudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 941, budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych oraz przebudowa zjazdów do posesji. Przebudowane będą także dwa mosty i konstrukcje oporowe. Wykonane będą również roboty kolejowe w postaci przebudowy przejazdów kolejowych i towarzyszącej infrastruktury. Ponadto przebudowane i zbudowane będą elementy uzbrojenia terenu takie jak: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, oświetlenie uliczne, sieć elektroenergetyczna, kanał technologiczny, sygnalizacja świetlna. Natomiast w ramach robót przygotowawczych rozebrane będą elementy przeznaczone do likwidacji i dokonana będzie wycinka kolidującej zieleni.

Warto dodać, że droga ta została całkowicie przebudowana na odcinku od Wisły Głębiec do przełęczy Kubalonka w roku 2009. W kolejnych latach wykonano średnie remonty nawierzchni DW 941 po drugiej stronie przełęczy Kubalonka, w kierunku Trójwsi. W Wiśle wybudowano także nowy most na rzece Wisła w ciągu DW 942 i wymieniono nawierzchnię na tej samej drodze od Wisły do przełęczy Salmopolskiej.

O inwestycji pisaliśmy również w tym artykule http://infobeskidy.eu/wielka-drogowa-rewolucja-w-perle-beskidow,a885