Masz ciekawy pomysł, ale brakuje Ci środków? Pamiętaj, że w Ustroniu mamy Budżet Obywatelski!

To już 3 edycja Budżetu Obywatelskiego w Ustroniu. Jeśli masz ciekawy pomysł na zagospodarowanie swojej okolicy lub na zaktywizowanie swoich sąsiadów koniecznie złóż wniosek. Będzie to możliwe  od 1 maja do 1 czerwca 2018 r. Szczegółowy harmonogram oraz formularze zgłoszeniowe są dostępny już teraz na stronie budżetu: www.budzetobywatelski.ustron.pl.
Warto, więc zastanowić się już dziś, co chcielibyśmy zrealizować w 2019 roku.

Budżet obywatelski jest przyjęty bardzo dobrze przez mieszkańców. Z roku na rok liczba składanych wniosków wzrasta, z czego bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że również w tym roku nie braknie pomysłów na nowe projekty – mówi Ireneusz Staniek Sekretarz Miasta Ustroń.


W tym roku, jak i w poprzednich środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w budżecie miasta to 360 tys. złotych. Kwota ta podzielona jest na równe części po 40 tys. zł na każde z 9 osiedli:
Polana, Poniwiec, Ustroń Centrum, Ustroń Górny, Ustroń Dolny, Zawodzie, Hermanice, Lipowiec, Nierodzim. Zachęcamy do składania wniosków do budżetu, bo warto zmieniać nasz Ustroń na lepsze. Wystarczy jedynie wypełnić wniosek i uzyskać 15 podpisów mieszkańców popierających pomysł
z danego osiedla.

Przygotowując się do złożenia wniosku należy zwrócić uwagę, jakich zadań nie należy realizować

w ramach budżetu:

  • przekraczających wysokość przeznaczonych środków tj. 40 tys. zł.;
  • których realizacja trwa dłużej niż rok kalendarzowy;
  • generujących po zakończeniu projektu koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
  • sprzecznych z obowiązującymi w mieście planami i programami;
  • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
  • naruszających przepisy prawa, prawa osób trzecich
  • zakładających realizacje jedynie części zadania np. tylko sporządzenie projektu.

Dodatkowe informacje: www.budzetobywatelski.ustron.pl.