W ostatnią niedzielę w kolybie na Cieńkowie zakończono wiślański sezon owczarski.