W niedzielę w kolybie na Cieńkowie odbyło się tradycyjne mieszanie owiec. Zdjęcia dzięki uprzejmości Michała Kuźmy.