Wczoraj wieczór odszedł Bogusław Heczko nestor ustrońskich artystów. Przez lata działalności związany ze środowiskiem artystycznym Ustronia i Wisły.Urodził się 19 VI 1927 r. w Ustroniu. Artysta, malarz, akwarele malował od szkoły podstawowej, był współzałożycielem i prezesem grupy plastycznej „Brzimy” w Wiśle, a następnie działał w reaktywowanym Stowarzyszeniu Twórczym „Brzimy” w Ustroniu, od lat prowadził wraz z synem Kazimierzem autorską Galerię „Na Gojach”.

W 1957 r. wstąpił do Ogniska Plastycznego w Bielsku-Białej, gdzie w ciągu trzyletnich kontaktów najwięcej zawdzięczał prof. Suknarowskiemu. Rok 1961 stał się przełomowym w życiu twórcy, gdyż po raz pierwszy zaprezentował swoje prace na indywidualnej wystawie w Zakładowym Domu Kultury w Ustroniu. Duży wpływ na rozwój artysty miał w tym czasie malarz akwarelista Franciszek Jaworski. W latach 70. Heczko współpracował z „Cepelią” malując miniaturowe pejzaże.

W 1977 r. została przygotowana w Muzeum Beskidzkim jubileuszowa wystawa z okazji 50-lecia urodzin twórcy. Zaprezentował na niej kilkadziesiąt obrazów akwarelowych, których głównym motywem był pejzaż beskidzki z ginącą drewnianą architekturą oraz portrety górali.

Pod koniec lat 70. Heczko był współzałożycielem i prezesem grupy plastycznej „Brzimy” w Wiśle, a od 1993 r. działa w reaktywowanym Stowarzyszeniu Twórczym „Brzimy” w Ustroniu. W 1987 r. założył wraz z synem Kazimierzem autorską Galerię „Na Gojach”, którą poszerzył otwierając w 1993 r. zbiorową galerię ustrońskich twórców w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, a w 1996 r. podobną placówkę w Zakładzie Przyrodoleczniczym.

Oprócz dużej ilości akwarel twórca wykonał również kilkaset szkiców i rysunków ołówkiem lub tuszem głównie drewnianej architektury z terenu Śląska Cieszyńskiego, co ma wielkie znaczenie nie tylko artystyczne, ale także dokumentacyjne. Prezentował swoje obrazy na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą.

W 1997 r. zorganizowano wystawę jubileuszową z okazji 70. urodzin twórcy w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, gdzie artysta zaprezentował kilkadziesiąt akwarel, których motywem był ukochany przez niego beskidzki krajobraz. W pięć lat później ponownie urządzono wystawę jubileuszową w tej placówce.

W 1997 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, a w 2000 r. uhonorowano go Laurem Srebrnej „Cieszynianki” najwyższym wyróżnieniem na Ziemi Cieszyńskiej. W 2012r. w Muzeum Beskidzkim w Wiśle odbył się  Benefis z okazji 85. urodzin artysty.

W minionym roku z okazji 90. urodzin malarza w Muzeum Ustrońskim zorganizowano retrospektywną wystawę dzieł nestora ustrońskich artystów „Bo piękno na to jest, by zachwycało”. Podczas uroczystości Bogusław Heczko otrzymał zaszczytne polskie odznaczenie – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zbigniew Niemiec przyjaciel Bogusława Heczki, współzałożyciel „Brzimów", mówi o nim krótko - Wspaniały człowiek. Myślę, że każdy chciałby, żeby móc o nim powiedzieć dobry człowiek. O nim na pewno można tak powiedzieć.

Wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim
Redakcja InfoBeskidy

Pogrzeb śp. Bogusława Heczki odbędzie się w najbliższy czwartek 8 lutego 2018r. o godz. 14.00 w kościele Ewangelicko - Augsburskim w Ustroniu.