W dniu 1 kwietnia odeszła od nas zasłużona postać naszej ziemi Zuzanna Kawulok "od Wojtosza" z Istebnej. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 5 kwietnia. Wyjście z domu rodzinnego - Chaty Kawuloka o godz. 10:30. Zuzanna Kawulok – ur. 24.04.1938 r., instrumentalistka, poetka i gawędziarka, córka Jana Kawuloka – wybitnego folklorysty i multiinstrumentalisty, wnuczka Michała Kawuloka, zwanego Królem Gór – budziciela polskości i rzecznika praw lokalnej społeczności, w swoim rodzinnym domu otoczona była zamiłowaniem do kultury i folkloru. Zuzanna Kawulok swą działalnością kontynuowała pracę swych wybitnych przodków promując folklor i tradycję muzyczną Beskidu Śląskiego, będąc jednocześnie poetką i popularyzatorką kultury pasterskiej Beskidu Śląskiego. Zuzanna Kawulok, jako jedyna spadkobierczyni spuścizny swego ojca całe życie poświęciła promowaniu i kultywowaniu tradycji, jakie zapamiętała z młodości. Swoje umiejętności wykorzystywała uświetniając imprezy kulturalne lub reprezentując Beskid Śląski, a często także Polskę podczas licznych delegacji w kraju i za granicą. Laureatka wielu nagród w tym Nagrody im. Oskara Kolberga.

Autor biogramu: Leszek Miłoszewski