Wczoraj w sali odpraw Komisariatu Policji w Wiśle odbyło się uroczyste wprowadzenie na stanowisko Komendanta i Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Wiśle dotychczas pełniących obowiązki na tych stanowiskach - podkom.Tomasza Domagałę oraz asp.szt. Ilonę Oleszczuk.

Podczas wczorajszej uroczystości udział wzięli zaproszeni goście - Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek, Burmistrz Miasta Wisły Tomasz Bujok oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Istebna Stanisław Legierski oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Wiśle.

Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem złożonym Komendantowi Powiatowemu Policji w Cieszynie insp. Jackowi Bąkowi. Po powitaniu gości i wygłoszeniu przemówienia, insp.Jacek Bąk wręczył mianowanym rozkazy personalne. Zgodnie z treścią rozkazów od dnia 15 czerwca podkom. Tomasz Domagała jest Komendantem Komisariatu Policji w Wiśle, natomiast asp.szt. Ilona Oleszczuk jest jego Zastępcą.

Na koniec, nowo mianowanemu kierownictwu gratulacje oraz życzenia dalszej owocnej pracy i współpracy złożył Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie oraz zaproszeni goście- Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek, Burmistrz Miasta Wisły Tomasz Bujok oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Istebna Stanisław Jegierski.

Podkom. Tomasz Domagała podziękował za złożone gratulacje oraz miłe słowa jakie zostały do niego skierowane. Podkreślił również, że chce utrzymać poziom swojej dotychczasowej pracy i dołoży wszelkich starań, aby współpraca z samorządami układała możliwie jak najlepiej.

Przypomnijmy, że podkom. Tomaszowi Domagale Komendant Powiatowy Policji powierzył pełnienie funkcji komendanta już w lutym 2018 r.  Przez okres blisko pół roku pełnił tę funkcję wzorowo, tak jak i powołana na jego zastępcę w tym samym czasie asp.szt. Ilona Oleszczuk. W związku z tym Komendant Powiatowy Policji podjął decyzję, aby z dniem 15 czerwca 2018 r. mianować ich na powierzone stanowiska.

Podkom. Tomasz Domagała powołany służy w Policji od 1994 r.  Przez 16 lat był związany z Komisariatem Policji w Skoczowie. Pełnił służbę w pionie prewencji jako policjant zespołu patrolowego, a później dzielnicowy. Następnie awansował na stanowisko detektywa zespołu kryminalnego. W 2010 roku został kierownikiem Zespołu do spraw Nieletnich w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie. W 2015 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i awansował na pierwszy stopień oficera Policji - podkomisarza.  W 2016 roku szef cieszyńskiego garnizonu powołał go na stanowisko Zastępcy Komisariatu Policji w Wiśle.

Asp. szt. Ilona Oleszczuk do służby w Policji wstąpiła w 1996 roku. Od początku związana była z Wydziałem Kryminalnym KPP w Cieszynie, gdzie służbę pełniła do 2001 roku na stanowisku detektywa. Policjantka ukończyła szkolenie specjalistyczne z zakresu służby kryminalnej w Szkole Policji w Pile. Następnie w latach 2001 - 2009 pracowała w Zespole Kryminalnym  wiślańskiej jednostki. W 2009 roku została awansowana na oficera dyżurnego komisariatu w Wiśle. W lutym 2018 roku zostały jej powierzone obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Wiśle.