20 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego VI kadencji. Sesję otworzył najstarszy radny Adam Kędzierski.  Na początku radni odebrali od Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej sędziego Piotra Stanclika zaświadczenie o wyborze oraz złożyli ślubowanie.

Radni wybrali również Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego, którym został Stanisław Kubicius, a na  Wiceprzewodniczącego wybrano Jerzego Nogowczyka.  

Starostą Cieszyńskim został Mieczysław Szczurek,  a  Wicestarostą Janina Żagan.  Nowy Starosta w latach 2006-2010 pełnił funkcję  Wicestarosty Powiatu Cieszyńskiego, zaś w latach 2010-2014 był Burmistrzem Cieszyna. Podczas obrad wybrano również dwóch członków Zarządu, którymi zostali Stanisław Malina oraz Marcin Ślęk.  Nowy Starosta obejmie władzę po wyłonieniu pełnego składu Zarządu.

Druga sesja odbędzie się we wtorek 27 listopada br.