W zimowej aurze podsumowano realizację projektu partnerskiego „Wisła - Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic”. Spotkanie w Jabłonkowie zainaugurowało pierwszy punkt programu – prezentację czeskiej części projektu. Jabłonków jako partner wiodący w projekcie, wykonał edukacyjną ścieżkę w Lasku Miejskim. Współautorka projektu – Kateřina Černohorská oraz Monika Motyková – specjalista ds. projektów w jabłonkowskim ratuszu, opowiedziały o wykonanej inwestycji, posiłkując się obszerną dokumentacją zdjęciową miejsca inwestycji. Po prezentacji przedstawiciele obu partnerów wybrali się do Muzeum Biblii, po czym ruszyli do Wisły, gdzie polski partner zabrał gości na pieszo-rowerową ścieżkę w dolinie Czarnego. Efekty zrealizowanego projektu, mimo śnieżnej pokrywy, nadal były widoczne, a zimowy krajobraz zachwycił wszystkich zgromadzonych. Ostatni punkt programu odbył się już w budynku Urzędu Miejskiego w Wiśle, gdzie w obecności zaproszonych gości z Jabłonkowa oraz dziennikarzy, sekretarz miasta Sylwester Foltyn otworzył część konferencyjną. W krótkiej prezentacji znalazły się informacje o projekcie „Wisła - Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic”, kilka faktów o zrealizowanej inwestycji, podsumowanie projektów partnerskich zrealizowanych od 2010 roku oraz wspólne plany Jabłonkowa i Wisły na przyszłość – nowe projekty oraz zapowiedź zawarcia formalnej umowy o współpracy partnerskiej początkiem 2019 roku. Po części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy z dziennikarzami, którzy dopytywali o kończący się projekt i nowe przedsięwzięcia oczekujące na realizację.

Projekt „Wisła - Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic” zakończył się sukcesem. Nowa infrastruktura turystyczna w Wiśle i w Jabłonkowie, wykorzystująca potencjał przyrodniczy i podnosząca atrakcyjność obu lokalizacji, z pewnością przyciągnie wielu turystów spragnionych nowych atrakcji w partnerskich miejscowościach.

Projekt "Wisła - Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic" był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.