22 stycznia w Urzędzie Miejskim w Wiśle doszło do podpisania umowy z wykonawcą robót dla dwóch projektów, które mają uatrakcyjnić kompleks sportowo-rekreacyjny Jonidło.

Zawarta umowa obejmuje dwa projekty unijne. Pierwszy to „Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego w Gminie Wisła”, na który wiślański samorząd pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokość 4 929 095,40 złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Drugi to „Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych”. W tym przypadku wysokość dofinansowania ze środków EFRR to 30 000 euro, a projekt będzie realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A: Republika Czeska – Polska.

Przedsiębiorca, który podjął się tego trudnego zadania – MG Building Sp. z o.o. sp. kom. z Kielc, za wykonane roboty budowlane otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10 299 040,43 złotych. Uzupełnieniem pozyskanych środków zewnętrznych w obu przypadkach będą pieniądze pochodzące z budżetu miasta.

- To kolejna inwestycja, którą realizujemy, podnosząc atrakcyjność naszej Wisły. Cieszę się, że na dużą część kosztów pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Mam nadzieję, że zgodnie z umową już w sierpniu tego roku będziemy mogli oddać do użytku kompleks edukacyjno-ekologiczny na Jonidle i cieszyć się tą nową atrakcją. Ma ona służyć przede wszystkim mieszkańcom, ale również turystom, którzy uprawiają sport, chcą edukować się pod kątem ekologicznym i miło spędzić czasz na tym terenie – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.