Praca z młodzieżą w klubach Trójwsi i wyniki osiągane przez młodych sportowców zaowocowały wyróżnieniem gminy Istebna przez Ministra Sportu i Turystyki za piąte miejsce w kraju w Systemie Sportu Młodzieżowego w klasyfikacji gmin z liczbą mieszkańców do 20 tysięcy.

W Liście Gratulacyjnym Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka napisał:
"Serdecznie gratuluję gminie Istebna zajęcia V miejsca w klasyfikacji gmin z liczbą mieszkańców do 20 tys. "Systemu Sportu Młodzieżowego 2016".
Bardzo dziekuję za aktywny udział w systemie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży w 2016 r.
Życzę dalszych sukcesów w pracy szkoleniowej i organizacyjnej na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży."

Warto dodać, że rewelacyjnie prezentują się w klasyfikacji klubów nasze kluby narciarskie. Wśród 3474 klubów ujętych w zestawieniu MKS Istebna zajmuje 141 a NKS Trójwieś Beskidzka 169 miejsce przy czym większość klubów znajdujących się wyżej w klasyfikacji to kluby wielosekcyjne.

Współzawodnictwo Systemu Spotu Młodzieżowego prowadzi Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Nagrody otrzymują, zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród Ministra Sportu i Turystyki, najlepsze lub najwyżej sklasyfikowane kluby sportowe oraz województwa, powiaty i gminy.