19 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Istebna kadencji 2018-2023.

Otwarcia sesji dokonał Radny Władysław Zowada, któremu jako najstarszemu wiekiem przypadł zaszczyt przewodniczyć I sesji nowej Rady Gminy. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Teresa Łaszewska, wręczyła każdemu radnemu zaświadczenie stwierdzające o jego wyborze na radnego gminy, a następnie zaświadczenie o wyborze na stanowisko Wójta Gminy otrzymała pani Łucja Michałek.

Podczas sesji Radni złożyli uroczyste ślubowanie, dokonali wyborów przewodniczącego rady i jego zastępcy oraz dokonali podziału radnych do poszczególnych komisji.

Przewodniczącym Rady Gminy został Stanisław Legierski, Zastępcą Przewodniczącego Barbara Bielesz.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Lucyna Bytow

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego- Jan Bocek

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej- Barbara Kubas

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Marek Iwanek

W czasie wczorajszej sesji miało miejsce także uroczyste zaprzysiężenie Wójta Gminy – Łucji Michałek, która zgodnie  z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym z tą chwilą objęła urząd włodarza Gminy.

Na sesji obecnych było wielu gości, przyjaciół i bliskich pani Wójt, którzy wręczając kwiaty gratulowali i składali serdeczne życzenia.