W wiślańskim komisariacie następują zmiany. Z mundurem żegna się po 27 latach służby Komendant Komisariatu Policji w Wiśle podinsp. Marek Legierski. Na tym stanowisku służył przez ostatnie 12 lat. Zastąpi go podkom. Tomasz Domagała.

5 lutego 2018 r swoją służbę w Policji zakończył Komendant Komisariatu Policji w Wiśle podinsp. Marek Legierski. Służbę w mundurze pełnił ponad 27 lat.
Po ukończeniu Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego we  Wrocławiu oraz odbyciu zasadniczej służby wojskowej w Straży Granicznej, w maju 1991 r został przyjęty do służby w Policji. Od początku swej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym. Służbę społeczeństwu rozpoczął w Komisariacie Policji w Istebnej,  Już w 1996 r. zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Istebnej. Po tym wyróżnieniu awansował do korpusu aspirantów Policji i awansował na stanowisko detektywa służby kryminalnej wiślańskiego komisariatu. W 2003 r. został wyróżniony podwójnie- po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie został oficerem Policji w stopniu podkomisarza oraz mianowano go na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ustroniu. Funkcję tą pełnił przez niecałe dwa lata.Wykazując się umiejętnościami dotyczącymi zarządzanie jednostką awansował na stanowisko Komendanta Komisariatu w wiślańskiej jednostce. Przez okres swej komendantury awansowany został do stopnia podinspektora. Komendantem był przez blisko 12 lat, aż do dnia dzisiejszego, w którym zakończył służbę. Na zwolnieniu lekarskim nie spędził nawet jednego dnia. Dla społeczeństwa gmin Wisły i Istebnej poświęcił praktycznie cały okres swojej służby. Podczas narady kierownictwa Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Bąk podziękował mu za dotychczasową służbę i, co najważniejsze,  efektywną działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

W związku z zakończeniem pełnienia służby w wiślańskim komisariacie, podinsp. Marek Legierski dziękuje wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym Policji za dotychczasową współpracę, życzliwość i okazywaną pomoc. Podziękowania składa przede wszystkim  też mieszkańcom, władzom samorządowym, przedstawicielom wszystkich służb mundurowych, instytucji państwowych oraz organizacji społecznych za partnerską atmosferę wspólnych kontaktów, których celem zawsze była poprawa bezpieczeństwa w regionie.