- Cieszę się z tego, że inwestycje - zarówno na Szpitalnej (przekazanej nam przecież nie tak dawno przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie), jak i ta, na Fabrycznej - rozpoczęły się tak szybko, już na początku roku - informuje Przemysław Korcz burmistrz Ustronia.
Co prawda aura nam trochę w tym pomogła, aczkolwiek muszę zaznaczyć skuteczną i kompetentną pracę związaną z przygotowywaniem dokumentacji, czy rozstrzyganiem przetargów. Bez dążenia do wspólnego celu - wszystkich osób pracujących nad tymi rzeczami w naszym magistracie - nie mielibyśmy dziś nie tylko tych inwestycji, ale i wielu innych. Świadczy to o tym, że w UM w Ustroniu potrafimy pracować wspólnie - to bardzo krzepiące przy planowaniu kolejnych, większych inwestycji -
podkreśla burmistrz Ustronia.

Warto zauważyć, że prace są już realizowane, przetarg rozstrzygnięto w styczniu, a plac budowy zostały już przekazany. To kolejna, po Szpitalnej  inwestycja drogowa – z szeroką infrastrukturą – w Ustroniu. Tym razem remontowana jest ul. Fabryczna. Koszt inwestycji to 2 101 869,12 zł brutto. Prace mają bardzo szeroki zakres m.in.: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej, budowę nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej, budowę chodnika z kostki betonowej. Prace wykonuje wyłonione w przetargu konsorcjum w składzie dwóch firm: jako lider „INSTAL Cymorek” ze Skoczowa sp. j. oraz jako partner „AUTO-TRANS ASFALTY” sp. z o.o. z Gierałtowic.