W budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ulicy Szerokiej 13 działa od 8 maja nowa Kancelaria Ogólna, zlokalizowana na parterze.  W tym miejscu klienci Urzędu mogą składać  dokumenty, wnioski związane z załatwianymi w Starostwie sprawami. Kancelaria działa w godzinach pracy Urzędu czyli od 7.30 do 15.30 , a w czwartki do 17.00. Oprócz usprawnienia pracy i poprawy komfortu obsługi naszych klientów, w nowo otwartej Kancelarii został umieszczony wpłatomat, w którym można dokonywać wpłat związanych z załatwianymi formalnościami. Wpłaty można dokonywać zarówno gotówką jak i karta płatniczą - podkreśla Starosta Cieszyński Janusz Król. Oprócz tego obok Kancelarii na parterze uruchomione zostało Biuro, w którym udostępniane są mapy geodezyjne oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów.