Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory samorządowe. Wśród decyzji, jakie będą musieli dokonać mieszkańcy Ustronia i Istebnej jest wybór włodarza. Nasz redakcja, aby pomóc niezdecydowanym lub utwierdzić w wyborze zwróciła się do wszystkich kandydatów na urząd o odpowiedź na kilka pytań. Dziś prezentujemy kandydatka na urząd wójta Istebnej Rafała Legierskiego oraz jego poglądy i pomysły na najbliższą 5-letnią kadencję.

Redakcja: - Istebna za 5 lat - jak zmieni się gmina po Pana kadencji?

- Będziemy pracować nad uproszczeniem procesu planowania przestrzennego, który w wielu przypadkach jest bardzo zawiły i utrudnia procedury realizacyjne, położymy nacisk na ochronę naszego regionu pod kątem dbałości o środowisko (liczniejsze i przede wszystkim sprawne oczyszczalnie, a także łatwiejszy dostęp do nich dla tych mieszkańców, których budynki, ze względów na położenie, nie są możliwe do podłączenia do kanalizacji gminnej), podejmiemy prace nad utworzeniem takiej małej naszej lokalnej wizytówki w postaci centralnego punktu (modernizacja parku w Istebnej Centrum, małego ratuszu z ryneczkiem, który reprezentowałby nasz region pod kątem kultury i tradycji, tak, aby przyjezdni goście i mieszkańcy mieli ochotę zatrzymać się właśnie tam i przyjemnie spędzić wolny czas).

Proszę przedstawić dwa najważniejsze wg. Państwa problemy w mieście i Pana sposób na ich rozwiązanie.

- Brakuje biura dialogu społecznego, w którym mieszkańcy mogliby przestawiać swoje codzienne problemy, pomysły rozwiązywalne na poziomie gminnym. Brak Młodzieżowej Rady Gminy – zachęcenie młodego pokolenia do aktywnego wpływu/głosu na życie społeczności lokalnej.

Dlaczego to właśnie Pan byłby właściwą osobą na stanowisku włodarza Istebnej ?

- Dałem się poznać części lokalnej społeczności jako osoba uczciwa, pracowita, z organizacją i zarządzaniem na dobrym poziomie. Nie kandyduję z żadnej partii politycznej, ani też w żaden sposób nie jestem powiązany z obecną władzą. Jestem zupełnie neutralny i otwarty na potrzeby mieszańców.

Czy jest jakieś rozwiązanie systemowe funkcjonujące w innych gminach kraju, które chciałaby Pan wprowadzić w Istebnej ?

- Wprowadzenie jawnej listy priorytetowych inwestycji gminnych (np. remonty czy budowa dróg), której priorytety określane byłyby przez poziom bezpieczeństwa, częstotliwość użytkowania, stan zniszczenia, koszty). Wprowadzenie budżetu obywatelskiego – wydzielonej części finansów, o których wydatkowaniu decydowaliby mieszkańcy w głosowaniu internetowym.

Proszę wskazać 3 zadania, inwestycje czy problemy, dobrze wykonane przez obecnego włodarza?   Modernizacja wodociągu i ujęcia wody dla przysiółków Pietroszonka, Skała, Łączyna, Mlaskawka. Budowa parkingu w Istebnej Centrum. Wspieranie stowarzyszeń zarówno tych, które propagują nasze tradycje i kulturę, tych, które zajmują się naszą uzdolnioną młodzieżą sportową i tych, które organizują i opiekują się osobami niepełnosprawnymi.

Dziękujemy za rozmowę.