Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory samorządowe. Wśród decyzji, jakie będą musieli dokonać mieszkańcy Ustronia i Istebnej jest wybór włodarza. Nasz redakcja, aby pomóc niezdecydowanym lub utwierdzić w wyborze zwróciła się do wszystkich kandydatów na urząd o odpowiedź na kilka pytań. Dziś prezentujemy kandydatkę na urząd wójta Istebnej Łucją Michałek oraz jej poglądy i pomysły na najbliższą 5-letnią kadencję.


Redakcja: - Istebna za 5 lat - jak zmieni się gmina po Pani kadencji?


Łucja Michałek: - Istebna zasługuje na więcej - to konkretne oczekiwanie mieszkańców, którzy chcą dobrej zmiany w naszej gminie. Tegoroczny ranking opublikowany przez portal samorządowy lokuje gminę Istebna na ostatnim miejscu w powiecie cieszyńskim wśród gmin wiejskich. Podane wskaźniki pokazują obecny stan naszej gminy jako jednostki zadłużonej i słabo rozwijającej. Jesteśmy daleko w tyle. Istebna za 5 lat to licząca się gmina nie tylko w powiecie cieszyńskim ale również w całym regionie. Gmina prezentująca dynamiczny rozwój inwestycji drogowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, infrastruktury sportowej. Gmina, która dba o rozwój kultury, sportu, zapewniając odpowiednie wsparcie dla działających stowarzyszeń i organizacji, klubów sportowych. Istebna w przyszłości to gmina, która tętni życiem, w której  dobrze się mieszka i do której chętnie się przyjeżdża. Wykorzystująca swój potencjał turystyczny jako współorganizator Mistrzostw Świata Juniorów w biegach narciarskich rozgrywanych na nowoczesnym obiekcie sportowym na Kubalonce, Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim oraz innych zawodów sportowych. To również pełne wykorzystanie amfiteatru Pod Skocznią: koncerty, imprezy, wydarzenia - to czego nam wszystkim dzisiaj brakuje... Gmina, która będzie służyć mieszkańcom, wspierać lokalnych przedsiębiorców. Trójwieś będzie gminą bezpieczną i zgazyfikowaną, z prężnie działającą Młodzieżową Radą Gminy i Klubem Seniora. 

Proszę przedstawić dwa najważniejsze wg. Państwa problemy w mieście i Pani sposób na ich rozwiązanie.
- Dwa najważniejsze problemy gminy to: wysokie zadłużenie budżetu oraz ograniczenia z tym związane. Nowy wójt oraz Rada Gminy zmierzy się z balastem długu publicznego oraz poniesie  konsekwencje efektów zarządzania gminą przez poprzedniego wójta. Wykonanie audytu pokaże obraz gminy w różnych aspektach jej działania. Racjonalizacja wydatków budżetowych oraz gospodarność i poszukiwanie dofinansowania zewnętrznego na realizację inwestycji jest kierunkiem optymalnym, by uniknąć stagnacji w naszej gminie. Jej rozwój będzie zależał od dobrej współpracy  samorządu Istebnej z rządem. Jako kandydat z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość mam zapewnione poparcie od parlamentarzystów i przedstawicieli władz rządowych w terenie. Nasz program opiera się głównie na realizacji projektów rządowych tj. Drogi lokalne, Senior Plus, Maluch Plus, Dobra okolica. Pragniemy także pozyskiwać środki zewnętrzne z projektów unijnych. Dlaczego to właśnie Pani byłaby właściwą osobą na stanowisku włodarza Istebnej ?
- Posiadam doświadczenie, kompetencje, a przede wszystkim chęć i możliwość skutecznego działania dla mieszkańców naszej gminy. Od urodzenia mieszkam w Jaworzynce. Z dumą podkreślam, że jestem mieszanką Trójwsi. Posiadam 12- letnie doświadczenie w działalności samorządowej. Przez 8 lat byłam radną w Radzie Gminy Istebna. Obecnie jestem radną powiatową, przewodniczącą Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Cieszyńskiego. Zawodowo pracuję na stanowisku dyrektora w placówce oświatowej w Jaworzynce. Zajmuję się organizacją kształcenia specjalnego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Uważam, że wójt z ramienia Prawa i Sprawiedliwości będzie dobrym i skutecznym partnerem w pozyskaniu środków zewnętrznych.  

Czy jest jakieś rozwiązanie systemowe funkcjonujące w innych gminach kraju, które chciałaby Pani wprowadzić w Istebnej ?
- Biuro Bezpłatnej Pomocy Prawnej. Na 12 gmin Powiatu Cieszyńskiego taka forma bezpłatnej pomocy prawnej działa w 9 samorządach. W Istebnej obecny  wójt Henryk Gazurek,  pomimo licznych zapytań w tej sprawie nie udostępnił lokalu na ten cel. Zaznaczę, że gmina nie ponosi żadnych kosztów związanych z działalnością biura i obsługą prawną. Środki finansowe są na ten cel przeznaczone przez Powiat z dotacji zewnętrznej. Temat pomocy prawnej jest bardzo ważny dla mieszkańców naszej gminy, którzy najczęściej poszukują wsparcia przy sprawach spadkowych. Proszę wskazać 3 zadania, inwestycje czy problemy, dobrze wykonane przez obecnego włodarza?
- Trzy zadania, które wyszły Wójtowi dobrze w ostatniej kadencji to: szeroka promocja imprez kulturalnych organizowanych w naszej gminie w zgodzie z zasadą "nieważne jak, ważne że się mówi", pozyskanie kilkaset tysięcy złotych środków zewnętrznych na nasadzenie roślin i krzewów na skarpie pod gminnym parkingiem "Pod Grapą", błyskawiczne tempo pracy i dotrzymanie obietnic  przy zmianie  planu zagospodarowania przestrzennego dla grupy przedsiębiorczej w rejonie Złotego Gronia. 

Dziękujemy za rozmowę.