W piątkowe popłudnie w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle odbył się kolędowy koncert charytatywny "Wiślanie dla Ewelinki".

Wystąpili m.in.: Burmistrz Miasta Wisła, pracownicy UM Wisła, pracownicy MOPS w Wiśle, pracownicy Straży Miejskiej w Wiśle, pracownicy Wiślańskiego Centrum Kultury, Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle, nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wisle Czarnem, Stowarzyszenie "Grupa Twórców Wiślanie", uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle, Mali Tkocze, Wiślański Zespół Kameralny, Tkocze i inni.