Cieszyńscy policjanci i funkcjonariusze Straży Leśnej wspólnie patrolują leśne tereny powiatu. Celem działań jest zapobieganie popełnianiu wykroczeń związanych m.in. z nielegalnym poruszaniem się pojazdami silnikowymi po terenach leśnych, kłusownictwem, czy też kradzieżą drewna.

Policjanci z cieszyńskiej komendy policji oraz funkcjonariusze Straży Leśnej już od czterech lat wspólnie patrolują teren podlegający nadleśnictwom w Ustroniu i Wiśle. Mundurowi  sprawdzają, czy nie dochodzi do przestępstw lub innych naruszeń prawa na terenie lasów.  Do tego celu wykorzystują terenowe pojazdy strażników leśnych, znakomicie sprawdzające się na leśnych szlakach. W chronieniu lasów funkcjonariuszom pomagają również nowinki techniczne, takie jak monitoring, fotopułapki, czy nawigacja satelitarna. Nowoczesne technologie to nie wszystko. Wykorzystywana jest również szeroka wiedza leśników - to oni znają doskonale topografię terenu, miejsca, w których powstają np. nielegalne wysypiska śmieci. Wiedzą też, gdzie  może dochodzić do nielegalnej wycinki lasu oraz jakimi szlakami  poruszają się właściciele quadów i motocykli. Podczas wspólnych patroli policjanci i strażnicy leśni reagują też na najczęściej popełniane wykroczenia popełniane przez właścicieli psów, którzy podczas spaceru w lesie spuszczają zwierzęta ze smyczy. Łączone patrole sprawdzają również osoby wywożące drewno z lasu, kontrolując wymagane dokumenty i zezwolenia. Na naradach, które odbywają się w nadleśnictwach w Ustroniu i Wiśle, policja oraz leśnicy opracowują wspólną strategię w celu zapobiegania nie tylko przestępstwom i wykroczeniom, ale też chorobom zwierząt. Obecnie podczas patroli podejmowane są  działania związane z głośną ostatnio chorobą ASF (afrykański pomór świń ), która może dotyczyć dzików.Cyklicznie odbywają się również szkolenia, podczas których wymieniana jest wiedza i doświadczenie funkcjonariuszy obu instytucji. Wspólne patrole terenów leśnych w dni wolne od pracy i o niestandardowych godzinach, będą powtarzane, gdyż właśnie w tym czasie najczęściej dochodzi do uciążliwych wykroczeń, takich jak nielegalny wjazd do lasu na quadach i motocyklach. Przypominamy, że zgodnie z art. 161 Kodeksu Wykroczeń kto, nie będąc do tego uprawnionym albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny. To jeden z wielu przepisów prawa mówiących o tym, jaka kara grozi za niestosowanie się do przepisów. Pozostałe wykroczenia dotyczące szkodnictwa leśnego wymienione są w Rozdziale XIX Kodeksu Wykroczeń.Zatrzymani amatorzy łamania zakazów muszą liczyć się z mandatem w wysokości do 500 złotych, a w przypadku kilku wykroczeń - do 1000 złotych, który mogą wystawić policjanci i strażnicy leśni. Gdy sprawa trafi do sądu, kara może wzrosnąć  nawet 5000 zł.