Program Szczepień Ochronnych został wprowadzony w Polsce na masową skalę w latach 60. XX wieku. Organizację szczepień ochronnych w Polsce, w tym zasady przeprowadzania szczepień ochronnych, mechanizmy ich finansowania, rodzaje szczepień ochronnych oraz katalog szczepień obowiązkowych i zalecanych reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia wykonawcze do niej. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań własnych gminy. „Mając na uwadze dobro swoich obywateli, korzyści płynące z działań profilaktycznych w zakresie zdrowia oraz rekomendacje światowych i polskich towarzystw medycznych Miasto Ustroń postanowiło dołączyć do rosnącej rzeszy samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce, przygotowując na lata 2016 – 2018 „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”. Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym możliwe jest poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki (..).” – czytamy w Załączniku do Uchwały Nr XVI/181/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2016 r.

           Od dwóch lat  nastoletnie mieszkanki Ustronia były szczepione w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w ramach programu pn.: „Szczepienia w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018". Rozpoczął się ostatni rok realizacji ww. programu, który obecnie jest skierowany do  dziewcząt urodzonych w 2005 r.

        Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) są jedną z głównych przyczyn zachorowań na raka szyjki macicy. Chociaż  nowotworowi temu można skutecznie zapobiegać, jest on najczęściej występującym rakiem u polskich kobiet do 45 roku życia. Na nowotwór szyjki macicy umiera codziennie około 5 Polek i jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. Główną przyczyną tego zjawiska jest niewielka świadomość społeczna oraz bardzo niska efektywność działań profilaktycznych.

        Organizator ww. programu corocznie szacował dokładną liczebność populacji 13-latek kwalifikujących się do programu. Weryfikował też wysokość środków finansowych niezbędnych nie tylko do zaszczepienia ale  także do przeprowadzenia akcji edukacyjnej dla chłopców i wszystkich rodziców nastolatków.

- W ciągu 2 lat realizacji programu przeciwko zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV zaszczepiły się 53 dziewczynki, a w 2018 zaszczepiło się już 5 dziewczynek – podaje odpowiedzialna za realizację programu Justyna Stępień Inspektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ustroniu - Miasto Ustroń realizuje Programy Zdrowotne już od 2014 roku.  W 2018 r na realizację programów zdrowotnych w budżecie zaplanowano około 42 tysiące złotych - wylicza.

W 2018 roku jako odbiorców edukacji zdrowotnej wskazano 342 osoby a  do zaszczepienia przewidziano 58 dziewczynek. Przed wykonaniem szczepienia na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych  każdorazowo lekarz pediatra przeprowadza szczegółowe badania kwalifikacyjne.       

Aby przystąpić do programu profilaktycznego i zapobiec zakażeniu wirusem HPV - należy udać się do niżej wymienionych  przychodni, które są operatorami Programu i ustalić termin szczepienia:

- RODZINNA PRAKTYKA LEKARSKĄ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. T. Recman, M. Kunkel – Korczago ul. Skoczowska 137, 43-450 Ustroń;

- PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY POZ. S.C. Niepubliczny ZOZ, ul. Mickiewicza 1, 43-450 Ustroń.

            Ponadto w tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Miasta Ustroń będą mogli zaszczepić się przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu w ramach programu p.n. „Szczepienia ochronne przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2017-2022”. Choroby odkleszczowe nazywa się chorobami sezonowymi, ze względu na wzmożoną aktywność kleszczy w miesiącach od kwietnia do października. Zakażenie powodowane jest przez ukłucie kleszcza, który jest nosicielem wirusa bądź przez spożycie surowego mleka chorującego zwierzęcia. Najskuteczniejszą metodą profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu są szczepienia, które znajdują się w wykazie zalecanych szczepień ochronnych Ministerstwa Zdrowia. 

          Szczepienia te przeznaczone są dla osób dorosłych i dla dzieci powyżej 1 roku życia. Pełny cykl szczepień składa się z 3 dawek i dawek przypominających. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach podkreśla, iż zbyt mało mieszkańców województwa śląskiego korzysta z tego typu szczepień ochronnych. Aby  przystąpić do programu profilaktycznego  należy udać się do niżej wymienionych przychodni, które są operatorami Programu i ustalić termin szczepienia:

- RODZINNA PRAKTYKA LEKARSKĄ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. T. Recman, M. Kunkel – Korczago, ul. Skoczowska 137, 43-450 Ustroń,

- PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY POZ. S.C. Niepubliczny ZOZ, ul. Mickiewicza 1, 43-450 Ustroń,

- SALUS Sp. z o.o. ul. Pod Skarpą 6. 

- Informacje na temat wszystkich programów pojawiały się na  łamach lokalnej gazety – „Gazeta Ustrońska”, a także na stronie internetowej Miasta Ustroń. Odnośnie możliwości szczepień w zakresie HPV został wystosowany (poprzez mobireg – za pośrednictwem szkół poprzez dziennik elektroniczny) list do rodziców informujący o możliwości zaszczepienia dziecka.  Ponadto do 2016 r Miasto Ustroń realizowało Program polityki zdrowotnej p.n.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń będących pod opieką żłobków”. Informacje (o korzyściach płynących z zaszczepienia dzieci, a także możliwych powikłaniach które mogą wystąpić) przedstawiał lekarz pediatra na spotkaniach w żłobku. Program ten został jednak zawieszony ze względu na przejęcie tego rodzaju  szczepień przez Narodowy Fundusz Zdrowia – uzupełnia Justyna Stępień – Ponadto Rada Miasta Ustroń w dniu 22 lutego 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie badań krwi pod katem boreliozy dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2018-2023 a także podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw meningokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ustroń będących pod opieką żłobków na lata 2018-2023- dodaje.