W miniony piątek w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury otwarto wystawę prac fotograficznych czeskich artystów Jerzego Jurzykowskiego i Józefa Frydrycha.

Wystawa jest zbiorem wspaniałych fotografii Jabłonkowa i Wisły wykonanych w nurcie piktorializmu. Każde zdjęcie przedstawia zacieranie się rzeczywistości z wyobraźnią twórczą, dzięki czemu powstają wspaniałe prace na pograniczu fotografii realistycznej połączonej z graficzną inwencją autorów.

Na wernisaż licznie przybyli zaproszenie goście z Wisły i Jabłonkowa oraz mieszkańcy. Otwarcia wystawy dokonali autorzy zdjęć wraz ze starostą Jabłonkowa Jiří Hamrozi i burmistrzem Wisły Tomaszem Bujokiem.

Wystawę można oglądać do 31 marca 2017. Wstęp wolny.

Wystawa jest realizowana w ramach projektu „Wisła – Jabłonków - jesteśmy blisko siebie”
(CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000361) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.