Burmistrz Wisły Tomasz Bujok spotkał się z przedstawicielami przedsiębiorstw, zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg w mieście. Celem spotkania było omówienie szczegółowych zasad odśnieżania dróg i chodników w trudnym okresie zimowym.

- Sygnały od mieszkańców, którzy zgłaszali uwagi na temat jakości odśnieżania w mieście, skłoniły mnie do zorganizowania tego spotkania. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy sobie sporne kwestie z przedsiębiorcami, którzy odśnieżają miasto – mówi gospodarz Wisły.

Podczas burzliwego momentami spotkania omawiano uwagi zgłaszane przez mieszkańców i samorząd wiślański, dotyczące jakości i sposobu świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników. Wyjaśniano nieporozumienia, jakie powstały na linii: mieszkaniec – urząd, mieszkaniec – przedsiębiorca czy przedsiębiorca – urząd.

Burmistrz podziękował także tym firmom, które należycie wywiązały się ze swoich obowiązków. – Dziękuję tym przedsiębiorcom, którzy stanęli na wysokości zadania i w tych ekstremalnie trudnych warunkach potrafili utrzymać przejezdność dróg, co w innych gminach, na przykład w Istebnej czy Szczyrku, wcale nie było takie oczywiste – mówi Tomasz Bujok. Burmistrz Wisły dodał także, że wobec tych firm, które nie wywiązały się ze swoich obowiązków, zostaną wyciągnięte konsekwencje.